OPIEKA NAD DZIEĆMI DO 3. ROKU ŻYCIA

W POLSCE I NA ŚWIECIE

RAPORT INSTYTUTU ORDO IURIS

ASPEKTY PRAWNE, EKONOMICZNE I SPOŁECZNE

Czy wiesz, że…

mimo przeprowadzonej w ostatnich latach gruntownej reformy polityki rodzinnej polski system opieki nad dziećmi do lat 3 należy do najmniej efektywnych oraz w najniższym stopniu odpowiadającym potrzebom deklarowanym przez rodziców?


Polska pozostaje w czołówce państw, gdzie wspierana przez państwo opieka żłobkowa stanowi podstawę systemu opieki nad najmłodszymi dziećmi, co pozwala kategoryzować  polską politykę rodzinną w ramach modelu etatystycznego. Alternatywę stanowi model  pomocniczy, w którym to rodzice samodzielnie decydują o tym jaką formę opieki nad ich  dzieckiem państwo obejmie wsparciem finansowym. 


 We wszystkich państwach Europy stworzono instrumenty polityki społecznej, które mają na  celu wsparcie opieki nad dzieckiem w tym wieku. Niniejszy raport powstał, by określić, które  z przyjmowanych rozwiązań w największym stopniu realizują zasadę dobra dziecka, które są  najbardziej efektywne i najlepiej oceniane przez rodziców. Podjęta została także próba oceny,  czy mechanizmy wspierające opiekę nad dziećmi wpływają na kontekst decyzji  prokreacyjnych. 


Celem niniejszego opracowania jest także wpływ na zmianę percepcji pracy związanej z opieką nad dziećmi, która wciąż często bywa postrzegana jest jako forma bierności zawodowej, chociaż jej wartość jest wymierna, a korzyści z jej wykonywania odnosi całe społeczeństwo. 


Raport zawiera także rekomendacje, które wskazują możliwe kierunki zmian prawnych i modyfikacje instrumentów polityki społecznej.


Recenzję wydawniczą niniejszego raportu wystawili  prof. UE dr hab. Marek Kośny oraz dr Małgorzata Pawlus.


ŹRÓDŁO: Badanie Postawy matek małych dzieci wobec rozwoju i form opieki nad małymi dziećmi zrealizowane przez MillwardBrown SMG/KRC na zlecenie Nutricia na próbie 734 matek dzieci w wieku 4–36 miesięcy. Badanie przeprowadzono między 30 maja a 24 czerwca 2011 r.

ŹRÓDŁO:  badanie IPSOS w lutym 2017 r.

...

21

autorów

173

wykresów, infografik i tabel

59

rozdziały

124

strony

Patronaty Medialne

Partnerzy Instytucjonalni

Prezentacja raportu 26.07.2018 r. - prelegenci

Dr

Tymoteusz Zych

Anna

Świerzewska

Marek 

Grabowski

Joanna 

Krupska

Dr 

Małgorzata 

Pawlus

Instytut Ordo Iuris  (Zarząd)

Instytut Ordo Iuris

(Ekspert/Analityk)

Fundacja Mamy i Taty

(Prezes Zarządu)

Związek Dużych Rodzin

"Trzy Plus"

(Prezes Zarządu)

Uniwersytet Kardynała

Stefana Wyszyńskiego

(Instytut Politologii)

Dr Tymoteusz Zych

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorat obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent WPiA UW oraz Międzyuniwersyteckich Indywidualnych Studiów Humanistycznych Akademii Artes Liberales, które realizował na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego rozprawa doktorska poświęcona problematyce pewności prawa i precedensu otrzymała nagrodę w konkursie „Monografie” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Autor ekspertyz i artykułów naukowych poświęconych problematyce prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, prawu zabezpieczenia społecznego, prawnym ramom funkcjonowania systemu oświaty i szkolnictwa wyższego oraz teorii i filozofii prawa. 

Redaktor główny

Redakcja naukowa raportu

Anna Świerzewska

Magdalena Olek

Janusz Roszkiewicz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,

analityk Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu we Florydzie F.G. Levin College of Law i Uniwersytetu Warszawskiego, analityk Instytutu

na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Doświadczenie zdobywała działając jako wiceprzewodnicząca Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, pracując w warszawskiej kancelarii adwokackiej

oraz pisząc dla miesięcznika "Debata".

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW, autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i medycznego, asystent radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Recenzenci

prof. UE dr hab. Marek Kośny

Dr Małgorzata Pawlus

Politolog. Adiunkt w Katedrze Polityk Publicznych Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jej zainteresowania badawcze obejmują takie obszary jak: ruch feministyczny, polityka równości płci, polityka rodzinna, godzenie aktywności zawodowej i życia rodzinnego. Autorka artykułów w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych.

Dr hab. Marek Kośny, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zajmuje się problematyką opodatkowania rodzin, sytuacji ekonomicznej oraz bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin. Odbył staże badawcze na Uniwersytecie w Mediolanie, w Instytucie Badań Społeczno-Ekonomicznych w Luksemburgu oraz na Uniwersytecie Bar-Ilan w Tel Awiwie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji. Członek Narodowej Rady Rozwoju oraz przewodniczący Zespołu Ekspertów Związku Dużych Rodzin Trzy Plus.

Wesprzyj działania Instytutu


Chcemy dotrzeć z tezami naszego raportu do możliwie

szerokiego kręgu odbiorców.


Dlatego Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne!


Rachunek bankowy dla darowizn w PLN:

PLN: 34 1020 1026 0000 1502 0301 0469


Rachunek bankowy dla darowizn w USD:

USD: 86 1020 1026 0000 1902 0301 0501


Rachunek bankowy dla darowizn w EUR:

EUR: 44 1020 1026 0000 1102 0301 0485


PKO Bank Polski, BIC: BPKOPLPW


W tytule przelewu prosimy podać:

„Darowizna na cele statutowe Ordo Iuris"

© 2018-2020 Instytut Ordo Iuris,  All Rights Reserved.